Prosjekter på Sjøåsan, boligområde under utbygging, øst for Bodø.

Her jobber vi med tomtearbeid, vann- og avløp, planering, natursteinsmurer og brostein for ulike utbyggere i området.