Vårt firma vil tilby tjenester som opparbeidelse av tomter, Vann- og avløpsjobber, muring / plastring, opparbeidelse av uteområder, beplantning, belegningsstein etc.

Vedr. kantstein / belegningsstein og lignende er vi i dialog med Evjen Granitt AS for bruk av lokale steinprodukter i vårt arbeide.

Våre ansatte har bred erfaring fra anleggsvirksomhet - gjennomsnittlig har hver ansatt ca. 20 års relevant praksis fra bransjen.

Som sentral godkjenning har vi pr. d.d. følgende tiltaksklasser:

-          Utførelse av Veg - og grunnarbeider tiltaksklasse 2

-          Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 1

-          Utføring av Rivning og miljøsanering tiltaksklasse 1