Brosteinlegging i sliten og nedkjørt innkjørsel.

Resultatet ble utmerket etter utbedring av grunnforhold, avretting og ny brostein type "Herregård" fra Asak.